LISSA com a millor article a Singapur

LISSA com a millor article a Singapur

El joc seriós LISSA ha sigut presentat a la Global Conference on Teaching anb Learning with Technology que ha tingut lloc a Singapur el 9-10 de juliol.