Sobre LISSA

LISSA, és un joc seriós desenvolupat al Laboratori de Gràfics i Imatge de la Universitat de Girona en col·laboració amb professionals de la salut

Personalització a nivell de cursos i estudiants

Funcionalitats per adaptar, millorar i automatitzar la seva experiència docent.

LISSA simplifica el disseny del curs, permetent controlar les seves classes i estudiants. Proporciona un conjunt de funcionalitats d'e-learning per millorar i automatitzar el dia a dia als docents, oferint gran flexibilitat i facilitat de treball per orientar els seus estudiants cap a l'èxit. LISSA es pot utilitzar per formar qualsevol tipus de públic, experts i públic en general.

Personalització a nivell de cursos i estudiants

Escenaris personalitzats


Capaç de crear i reproduir qualsevol tipus d'emergència i escenari 3D.

LISSA presenta una situació d'emergència en un entorn virtual 3D. L'alumne ha de resoldre l'emergència aplicant correctament el protocol de RCP i usant el DEA. LISSA avalua automàticament totes les accions dels alumnes generant per a cada un d'ells un informe final de seguiment. Per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients podem reproduir qualsevol tipusd'emergència en un escenari 3D.

Escenaris personalitzats

Entorn fàcil d'usar

Fàcilinteracció i navegació a través de LISSA.

Totes les interfícies i menús de LISSA s'han dissenyat per proporcionar un entorn fàcil d'utilitzar. En pocs segons els usuaris del curs es familiaritzaran amb totes les funcions principals del programa.

Entorn fàcil d'usar

Característiques tècniques

Multiplataforma, multilingüe i integrable en altres sistemes de gestió de l'aprenentatge

LISSA suporta diferents idiomes (anglès, espanyol i català) i es pot adaptar fàcilment a qualsevol altre. És multiplataforma i està disponible per a Windows i MacOS. A més, es pot integrar en altres sistemes de gestió d'aprenentatge com Moodle.

Característiques tècniques